Provokator‎ > ‎

Ledelse med Social Kapital

Vilkårene for ledelse har ændret sig markant i videnssamfundet. Det er blevet nødvendigt at arbejde med niveauer af kompleksitet og forandring vi aldrig har prøvet før, og en større og større del af arbejdet 
er virtuelt, symbolsk og immaterielt. Samtidigt må vi hele tiden inddrage flere interessenter i dialog og projektarbejde, og det stiller store krav til fleksibilitet, sociale kompetencer og effektiv eksekvering. At skabe værdi på de betingelser udfordrer alle menneskets talenter, og vi kan ikke længere klare os med logiske, rationelle problemløsninger – ligesom de irrationelle, intuitive felter let mister kontakten med det konkret værdiskabende. 

Således skabes værdi i dag i højere grad i relationer og netværk – Social Kapital. Social Kapital er fælles værdiskabelse såvel internt (effektivitet, innovation og trivsel) som eksternt (værdi for kunder og borgere).

Vores nye kursusforløb giver præcise og målbare definitioner – og konkret viden og værktøjer til at forene det rationelle med det ikke-rationelle på en måde, der gør det muligt at opnå både økonomiske og sociale mål mere effektivt. 

Modul 1: Social Kapital som strategisk ledelsesdisciplin 

Forskning viser at der er en klar sammenhæng mellem Social Kapital og virksomhedens performance. Det gælder både produktivitet, kunde-/medarbejdertilfredshed/trivsel og innovation.
 • Definition af Social Kapital – og afgrænsning af begrebet 
 • Hvordan Social Kapital virkelig er kapital 
 • Hvordan Social Kapital påvirker andre former for værdiskabelse – og det modsatte 
 • Økonomiens og ledelsesdisciplinernes paradigmeskift 
 • Det nye ledelsesparadigme – ledelse af immateriel værdiskabelse 
 • Krydsfeltet mellem individualisering og fællesskab – og mellem frihed og styring

Modul2: Ledelse med Social Kapital som tværfaglig ledelsesdisciplin
 
Som tværfaglig disciplin bygger arbejdet med at skabe værdi gennem relationer og netværk i høj grad på koblinger mellem organisationsteori og sociologi, arbejds- og organisationspsykologi, spilteori og økonomi. 
 • Teorier om værdiskabelse og Social Kapital i forskellige paradigmer 
 • Strukturelle vilkår for Social Kapital 
 • Rationelle og ikke-rationelle faktorer i opbygning af Social Kapital 
 • Social Kapital i forhold til moderne ledelsesmetoder og belønningssystemer 
 • Komplekse problemer kræver tværfaglige perspektiver, kritisk refleksion – og situationsbestemte løsninger 
 • Økonomi + psykologi = adfærdsøkonomi = Nudge 
 • Fra ’enten-eller’ til ’såvel-som’ - arbejdet med paradokser 
 • Problemløsninger der skaber mere værdi og færre nye problemer

Modul 3: Værktøjer til ledelse af værdiskabende Social Kapital 

Hvis virksomheden har en høj Social Kapital, arbejder medarbejdere og ledelse godt sammen. Det gør, at de ofte kan finde løsninger i fællesskab, som kan øge produktiviteten og kvaliteten yderligere – og 
samtidig styrke arbejdsmiljøet. 
 • Måling af Social Kapital og netværk i forhold til værdiskabelse 
 • Model til analyse af de strukturelle vilkår for Social Kapital 
 • Model til kritisk analyse af problemer i relation til Social Kapital 
 • Praktiske øvelser i arbejdet med normer og nudges 
 • Modeller for opbygning af relationer og Social Kapital eksternt og internt 
 • Praktiske øvelser i arbejdet med relationer (herunder tillid, retfærdighed, kommunikation, adfærd) 

Varighed 
Hvert Modul består af 1+1 undervisningsdage med hjemmeopgave og læsning imellem de 2 dage. De 3 moduler afsluttes med Diplom for gennemført uddannelse. 

Hvem bør deltage 
Uddannelsen er designet og målrettet til både nye & erfarne personaleansvarlige, ledere & HR-konsulenter, fx.:
 
 • Ledere og konsulenter på vej mod øverste lederniveau. 
 • Funktionsledere: marketingchefer, økonomichefer, produktionschefer, IT-chefer, udviklingschefer, salgschefer, kundechefer, kontorchefer, afdelingsledere, mellemledere, projektledere, ledelses- & proces konsulenter
 
Uddannelsen er målrettet både private og offentlige organisationer.