Provokator


Provokator arbejder med at forbedre det moderne arbejdsliv...


Provokator beskæftiger sig med de konsekvenser, som ny viden om menneskets natur og det nye paradigmes sammentænkninger af natur og kultur, får for ledelse, effektivitet, sundhed og trivsel.

 

Kan vi som ledere og personaleudviklere i praksis drage nytte af hjerneforskning, spilteori, adfærdsøkonomi og evolutionspsykologi til at skabe såvel større produktivitet som større trivsel? Og hvad betyder det for rollen som leder og lederens egen personlige udvikling? 

 

Provokator arbejder med Social Kapital og Nudge og har udviklet helt konkrete løsningsforslag til udvikling, struktur og ledelse, som skaber overskud i virksomheden.

 

Mettelene er medforfatter til bestselleren 'Oplagt - at lede adfærd', som handler om alt dette. Man kan smuglæse og bestille bogen på Djøf Forlag.


 • Ny blog Her på siden kan du læse de blogindlæg, som danner fundamentet for Provokator. Mettelene har desuden sin egen blog, som du inviteres til at følge her: https://mettelene.wordpress.com
  Sendt 6. jul. 2016 10.40 af Mettelene Jellinggaard
 • Nudge Frit valg og mange valgmuligheder er vel godt…? Siden Adam Smith har ideen om, at størst værdi bliver skabt af ’den usynlige hånd’ gennem den enkeltes bevidste optimering af sin ...
  Sendt 6. jul. 2016 10.12 af Mettelene Jellinggaard
 • 5 nye videnskabelige ideer 5 nye videnskabelige ideer, som i øjeblikket sætter deres præg på den politiske diskurs ude i verden: 1. 'Social Norms' Dette er baseret på den simple observation at mennesker kopierer ...
  Sendt 6. jul. 2016 09.56 af Mettelene Jellinggaard
 • Paradigmeskift Ordet paradigme kommer fra græsk (sammensat af para = "hos" + deiknynai = "vise", og det betyder tilsammen "forbillede" eller "mønster". Heraf kommer nutidens brug: en tænkemåde eller et system af tanker og ...
  Sendt 6. jul. 2016 07.55 af Mettelene Jellinggaard
 • Værdibaseret ledelse Værdibaseret ledelse handler om at lade regler og kontrol erstatte af værdier i virksomheden og har til hensigt at styrke de (selvledende) ansatte i at tænke selv i forhold til ...
  Sendt 6. jul. 2016 09.57 af Mettelene Jellinggaard
 • Retfærdighed Det har været evolutionært hensigtsmæssigt at opføre sig socialt og det er det stadig. De allernyeste forskningsresultater indenfor hjerneforskning og evolutions/social psykologi, som er gennemført flere steder i verden ...
  Sendt 6. jul. 2016 09.58 af Mettelene Jellinggaard
 • Anerkendelse Anerkendelse af den andens legitimitet og motiver er kernen i det inkluderende fællesskab. Hjerneforskningens opdagelse af spejlneuroner er det uimodsigelige bevis på at mennesket er et socialt dyr, som kan ...
  Sendt 6. jul. 2016 09.58 af Mettelene Jellinggaard
 • Generøsitet Det er en nydelse og stærkt motiverende at være god, hjælpsom, venlig , interesseret, elskværdig, storsindet, tilgivende og overbærende! Og nogle af en leders vigtigste egenskaber... Vi mennesker fødes med evne ...
  Sendt 6. jul. 2016 09.58 af Mettelene Jellinggaard
 • Social Kapital Gennem længere tid har Provokator undersøgt, hvad der skal til for at komme nærmere det effektive arbejdsliv. Det arbejdsliv, hvor der er overskud, både på den faglige og den private ...
  Sendt 6. jul. 2016 09.59 af Mettelene Jellinggaard
 • Vi bruger kun 10% af hjernen? NEJ. Myten opstod i 1930'erne, hvor neurokirurger satte elektroder påblotlagte hjerner og målte, at store områder tilsyneladende var passive. Moderne skanningsteknikker viser imidlertid, at lægerne tog fejl. Selv ...
  Sendt 6. jul. 2016 10.00 af Mettelene Jellinggaard
 • Egoisme Det postmoderne paradigme skaber i sin yderste, praktiske konsekvens et narcisistisk, egoistisk individ, som uden empati og indlevelse konsekvent har fokus på hvad der er bedst for mig. Deraf udtrykket ...
  Sendt 6. jul. 2016 10.02 af Mettelene Jellinggaard
 • Skjulte fabrikker Tidligere i den industrielle verden var det lederen der pressede medarbejderen, men i takt med at moderne virksomheder har indført værdibaseret (selv)ledelse med større ansvar til den enkelte, udstrakt ...
  Sendt 6. jul. 2016 10.03 af Mettelene Jellinggaard
 • Projektsamfundet Skiftet fra det strukturelle til det poststrukturelle paradigme, har i praksis betydet at det enkelte menneske er gået fra at blive motiveret og ledet af ydre påvirkninger og stimulus, til ...
  Sendt 6. jul. 2016 07.23 af Mettelene Jellinggaard
 • Provokationer Vi har kaldt vores tænketank PROVOKATOR fordi vi mener at det er alvorligt på tide at gøre op med den herskende totale enighed om at individet er verdens centrum. Vi ...
  Sendt 6. jul. 2016 07.22 af Mettelene Jellinggaard
Viser post 1 - 14 af 14. Vis flere »