Provokator

Provokator arbejder med at forbedre det moderne arbejdsliv...


Provokator beskæftiger sig med hvilke konsekvenser ny viden om menneskets natur og det nye paradigmes sammentænkninger af natur og kultur, får for ledelse, effektivitet, sundhed og trivsel.

 

Kan vi som ledere og personaleudviklere i praksis drage nytte af hjerneforskning, spilteori, adfærdsøkonomi og evolutionspsykologi til at skabe såvel større produktivitet som større trivsel? Og hvad betyder det for rollen som leder og lederens egen personlige udvikling? Vi kombinerer biologien, økonomien og sociologien for at sikre at alle tiltag i virksomheden giver mening for lederen og medarbejderen. 

 

Provokator arbejder ud fra konceptet om Social Kapital og Nudge og har gennem  

  • En empirisk undersøgelse
  • Netværk med forskere
  • Bred konsulent erfaring
  • 3 års projekt i Odense Kommune med støtte fra Forebyggelsesfonden

udviklet helt konkrete løsningsforslag til udvikling, struktur og ledelse som skaber overskud i virksomheden.

 

Virksomhedens uudnyttede potentiale findes – ikke i den enkelte medarbejder – men i synergien mellem samarbejdende mennesker og – ikke mindst – i en anderledes måde at tænke om ansvar, stress, værdier og LEDELSE.

 

Vi mener ikke at verden kun drejer sig om individet - vi mener derimod at menneskets udvikling og succes er baseret på fællesskaber. Og at det er væsentligt mere produktivt sammen at kigge på den fælles struktur og løsning af opgaverne, end at bruge kræfterne på at kigge på hinanden og os selv!

 

Baseret på et længerevarende empirisk undersøgelsesprojekt samt en stor mængde ny relevant videnskabelig dokumentation, interesserer vi os for sammenhænge mellem forekomst af stress, højt sygefravær, ineffektivitet, konflikter og moderne management og styringsstrategier. Og vi har udarbejdet en veldokumenteret teori og modeller for indsatsområder.