Konsulentydelser‎ > ‎

Sparring og facillitering

Effektivisering og optimering af resultater og trivsel startes bedst med personlig sparring i forhold til  de aktuelle opgaver og de resultater, der helt konkret skal realiseres. Vores udgangspunkt er altid:
  • Respekt for forskelligheder og for det enkelte mennskes og den enkelte virksomheds situation
  • Fokus på at skabe vedvarende resultater
  • Vi er med hele vejen - ikke kun i teori, men helt ud i praksis.
  • At overføre viden og kompetencer til organisationen
  • Jeres særlige situation – ikke standard løsninger 
I fase 1 gennemgår vi den aktuelle situation, og vi analyserer sammen med leder/medarbejder den kompleksitet og de udfordringer, der er i den konkrete situation. Analysefasen er i sig selv en del af arbejdet med at få overblik og perspektiv over de efterfølgende indsatser, og en hands-on træning i en meget mere effektiv måde at gå til opgaver på.
 
I analysen ser vi på:
  • Målsætninger,
  • KPI'er, 
  • Arbejdsprocesser
  • Samarbejdsrelationer og samarbejdsklima
  • Arbejdsværktøjer
Som ekstern proceskonsulent og sparringspartner har man mulighed for at forholde sig neutralt, nysgerrigt og nytænkende til det komplekse i andres situation - og dermed tilbyde hjælp til at analysere det vante eller uoverskuelige på en anden måde. Men den erfarne konsulent kan også at tilbyde veldokumenterede og afprøvede metoder og værktøjer til at komme i gang med at skabe de resultater som er din/jeres kerneopgave.
 
InSide har som arbejdsmetode en helt unik spørgeramme, som tager udgangspunkt i såvel det hårde: mål og processer - som det bløde: nemlig mennesket og dets adfærd, kapacitet og potentiale. Det er en del af vores fælles sparring og facillitering at overføre så meget kompetence i brug af metoderne til jer/dig som muligt.
 
Fase 2 i sparrings og facilliteringsprocessen handler om praksis.
 
Du/I er nu klar til, at vi sammen går i gang med at prioritere, lave handlingsplaner og designe nudges og andre konkrete indsatser.