Blog‎ > ‎

Værdibaseret ledelse

indsendt 6. jul. 2016 07.51 af Mettelene Jellinggaard   [ opdateret 6. jul. 2016 09.57 ]

Værdibaseret ledelse handler om at lade regler og kontrol erstatte af værdier i virksomheden og har til hensigt at styrke de (selvledende) ansatte i at tænke selv i forhold til disse værdier og hermed selv træffe beslutninger. Det fælles værdigrundlag skal angiveligt skabe 'en fælles ånd' og fungere som fælles referenceramme. Onde (kritiske) tunger taler om 'Beåndet Ledelse' og dokumenterer de religiøse sammenhænge i moderne management. (se f.eks Svend Brinkmann, Karen Lisa Salomon, Kirsten Marie Bovbjerg, Joel Haviv m.fl.)

 

Værdibaseret ledelse bygger på en typisk postmoderne fortolkning af virkeligheden og ligesom på andre områder opfordres man til at forholde sig narrativt og eksistentielt til virksomhedens identitet og en del af kritikken går på at menneskelige værdier må forstås bredere end som nyt marketing- eller HR redskab:

 

”Etikken i moderne virksomheder er ikke længere baseret på et moralsk imperativ, men fungerer snarere som en slags PR/reklame. Den nye etik opfattes i dette perspektiv som en måde til at forbedre og udvikle en lokal moralkultur, uden at der tænkes over, at disse moralbegreber skal være universelle.”(Alain Etchegoyen, fransk filosof i Jacob Dahl Rendtorff 'Religionens økonomiske fornuft')

 

Vi tilslutter os denne kritik og skaber derudover sammenhænge der knytter an til helt nye neurobiologiske forskningsresultater som viser hvordan mennesket har et naturligt indbygget 'biologisk værdigrundlag' som fungerer ved hjælp af stress og belønningsstoffer og hvis formål er at sikre vores overlevelse (og lykke) og som ikke uden videre problemer kan udskiftes efter socialkonstruktivistisk forgodtbefindende.