Blog‎ > ‎

Skjulte fabrikker

indsendt 6. jul. 2016 07.29 af Mettelene Jellinggaard   [ opdateret 6. jul. 2016 10.03 ]

Tidligere i den industrielle verden var det lederen der pressede medarbejderen, men i takt med at moderne virksomheder har indført værdibaseret (selv)ledelse med større ansvar til den enkelte, udstrakt frihed i gennemførelse og prioritering af opgaveløsning og team og/eller projektorganisering er ledelse blevet et spørgsmål om at holde fanen højt en gang imellem, holde øje med milpæle og statistikker og ellers anvende diverse metoder til at få medarbejderen til at rette blikket mod sig selv og sine egne kompetencer. Det har givet tilsyneladende tilfredshed og øget produktivitet, men medaljen har en bagside.

 

Nu oplever medarbejderen nemlig at presset kommer BÅDE fra lederen (mål, statistikker osv) OG fra kunder/brugere, fra kollegerne i projektet eller teamet samt et ikke ubetydeligt pres fra medarbejderen selv. Og med moderne management/IT systemer er vi i stand til at måle (og konkurrere) på det altsammen...

 

Denne selvansvarlighed og frihed kan paradoksalt nok komme til at fungere som et fængsel for den enkelte med pres fra alle sider, normative krav, konflikter, urealistiske præstationsforventninger og en næsten tvangsmæssig trang til også konstant at måle sig selv. I dag kan man jo ikke gå en tur, uden at en skridt tæller skal kunne dokumentere hvorvidt turen var god eller ej.


Alle disse konsekvenser fører i mange tilfælde både til dårlige relationer, konstant stress og øget risisko for nederlag - altsammen noget som mennesket fra naturens side er programmeret til at undgå og som derfor forårsager høje niveauer af cortisol (stresshormon).


Som en helt naturlig (biologisk) reaktion vil vi derfor få behov for flere belønningshormoner og vi kan påvise hvordan dette fører til en eskalerende mængde kompleksitet og unødvendige aktiviteter, som forårsager en ond cirkel af ineffektivitet, stress og skjulte fabrikker.