Blog‎ > ‎

Retfærdighed

indsendt 6. jul. 2016 07.48 af Mettelene Jellinggaard   [ opdateret 6. jul. 2016 09.58 ]

Det har været evolutionært hensigtsmæssigt at opføre sig socialt og det er det stadig.

 

De allernyeste forskningsresultater indenfor hjerneforskning og evolutions/social psykologi, som er gennemført flere steder i verden, viser at vores retfærdighedssans er universel. Og forsøgene dokumenterer også at magt ikke er ret - bare fordi Du er den stærkeste i flokken har Du ikke ret til at stjæle fra de andre og ham der prøver får virkelig 'kærligheden' at føle!

 

"Ultimatum spillet" illustrerer således også menneskers indbyggede hævninstinkter og forholdet mellem egeninteresse og generøsitet. Vi vælger nemlig at indgå i spil hvor man må straffe dem der snyder, og vi er villige til selv at miste fordele, hvis vi til gengæld kan komme til at straffe 'snyderne'. Vi husker vel alle tv reklamerne om licens-snyderne...

 

Det er afgørende for tillid og motivation om man føler sig retfærdigt behandlet eller ej. Retfærdighed er derfor et godt udtryk for, om man synes tingene går ordentligt for sig:  

  • Konsistens: Lige behandling af alle.
  • Involvering: De berørte bliver hørt.
  • Respekt: Man behandler andres synspunkter seriøst.
  • Synlighed: Beslutningsprocessen er gennemskuelig.
  • Forklaring: Det er klart, hvorfor beslutningen blev som den blev, og hvilke konsekvenser den får.
  • Ankemulighed: Unfair og forkerte beslutninger kan ændres.

Teorierne om gruppers og virksomheders Sociale Kapital indeholder begrebet retfærdighed og det er åbenlyst, at i spændingsfeltet mellem f.eks. leder og medarbejder må denne grundlæggende asymmetri og mulighed for konflikter indarbejdes, for at kunne håndtere interessemodsætninger. 
 
Således handler opbyggelse af Social Kapital også om bevidst håndtering af distributiv, procedural og interaktionel retfærdighed - alt sammen menneskelige varianter af den biologiske retfærdighedssans.