Blog‎ > ‎

Paradigmeskift

indsendt 6. jul. 2016 07.54 af Mettelene Jellinggaard   [ opdateret 6. jul. 2016 07.55 ]

Ordet paradigme kommer fra græsk (sammensat af para = "hos" + deiknynai = "vise", og det betyder tilsammen "forbillede" eller "mønster". Heraf kommer nutidens brug: en tænkemåde eller et system af tanker og sammenhænge.

Et paradigmeskift er et skift i tænkemåde eller nærmere betegnet et skift fra et paradigme til et andet. Begrebet blev introduceret af filosoffen Thomas Kuhn i det videnskabelige værk 'The Structure of Scientific Revolutions'. Kuhns epistemologiske teori gik på, at der inden for en videnskab findes et dominerende paradigme i en tidsperiode. Denne udfordres af nye paradigmer, hvis der findes nye videnskabelige tilgange, der er bedre til at finde og løse videnskabelige problemer.

 

Et skift i et videnskabeligt paradigme sker ved en ophobning af såkaldte "anomalier" i et eksisterende paradigme. Anomalier er, meget kort fortalt, forhold og hændelser, hvis årsager og grunde ikke kan forklares fyldestgørende indenfor det eksisterende paradigme. 

Når sådanne anomalier er blevet tilstrækkeligt mange og omfattende, tvinges man enten til at revidere selve paradigmet, eller nogle kreative tænkere begynder at nytænke hele det eksisterende paradigme. Det er dette, Kuhn omtaler som "videnskabelige revolutioner", hvor forskning indenfor et eksisterende alment anerkendt paradigme benævnes "normalvidenskab".

Lidt ligesom man siger, at "det er undtagelsen der bekræfter reglen" – men hvis undtagelserne bliver for mange, er det nu nok snarere reglen, der ikke længere er særlig gangbar – hvorfor man så må lave en ny regel, hvori de hidtidige undtagelser er blevet del af reglen.

 

YES. WE. CAN. 

 

Det er svært at komme i tanke om noget, som bedre udtrykker essensen af det nye paradigme end de tre små ord, som rummede hele Barack Obamas strategi, og som hele verden tændte på. 

 

Den globale økonomiske krise har forstærket populariteten af ordet 'VI' - måske fordi JEG'ernes grådighed og egoisme, som nu anses for en medvirkende årsag til krisen, understeger svaghederne ved 'JEG' perspektivet og den bevidstløse kopiering af hinandens uansvarlige opførsel uden tanke for konsekvenserne. Størrelsen på de problemer vi nu står overfor viser vigtigheden af fælles 'VI' løsninger. Hvad enten vi kan lide det eller ej - så er vi i samme båd allesammen.

 

For 30 år siden var den intellektuelle revolution økonomisk. I dag tager nogle af de vigtigste emner - selv i debatter om økonomi, den finansielle krise og politik - snarere udgangspunkt i social psykologi og hjerneforskning. Ovenikøbet med ideer til hvordan vi kan opnå bedre resultater endda uden ineffektiv over-regulering og kontrol.

  

Provokator finder de kreative videnskabelige tænkere, som bidrager med in-put til det nye paradigme - og vi medvirker til den gentænkning indenfor HR, organisering og ledelse som er nødvendig, sammen med anerkendte forskere på disse områder.