Blog‎ > ‎

Generøsitet

indsendt 6. jul. 2016 07.46 af Mettelene Jellinggaard   [ opdateret 6. jul. 2016 09.58 ]

Det er en nydelse og stærkt motiverende at være god, hjælpsom, venlig , interesseret, elskværdig, storsindet, tilgivende og overbærende! Og nogle af en leders vigtigste egenskaber...

 

Vi mennesker fødes med evne og vilje til at skelne mellem ondt og godt og til at være mod andre som vi ønsker de skal være mod os. Hjerneskanninger viser, at det foregår i de selvsamme nydelsescentre i hjernen, som lyser op i forbindelse med f.eks. fødeindtagelse og "belønnes" kraftigt med udskillelse af lykkehormoner for alle involverede parter - selv når man bare ser på, at andre gør det!

 

I den evolutionsmæssige logik er ledelse udviklet for at koordinere strategisk samarbejde. Som man ville forvente er ledelse evolutionspsykologisk knyttet til initiativ, intelligens, særlige evner til at udføre forskellige vigtige opgaver - men især er der flere generøsitets indikatorer i alle de forsøg som er udført. Til gengæld finder evolutions psykologerne ingen sammenhæng mellem den naturlige lederrolle og dominans!

 

Forskning viser f.eks. disse afgørende egenskaber hos den tillidsskabende leder:

 

  • Velvillighed: Man viser sine gode hensigter og udnytter ikke sårbarhed.
  • Kompetence: Man viser, at man ved, hvad man taler om.
  • Konsistent adfærd: Man har en gennemskuelig og forklarlig adfærd.
  • Integritet: Man mener og gør, hvad man siger.
  • Uddelegering af kontrol: Man viser selv tillid ved generøst at give kompetence til andre.
  • Lydhørhed: Man interesserer sig for og tager andres synspunkter seriøst.

Ovenstående er blot eksempler på viden indenfor et hastigt voksende forskningsfelt, og vi kan tale varmt og længe om dette emne, som indgår som en vital del af vores koncept for, hvordan Social Kapital aktiveres, udbygges og sikres, således at I kan lede og sammen skabe en effektiv organisation og et arbejdsmiljø bygget på værdier, der giver sammenhæng og mening, og som er afgørende for hvor godt både individer og grupper trives og lykkes.