Blog‎ > ‎

Anerkendelse

indsendt 6. jul. 2016 07.47 af Mettelene Jellinggaard   [ opdateret 6. jul. 2016 09.58 ]

Anerkendelse af den andens legitimitet og motiver er kernen i det inkluderende fællesskab.

 

Hjerneforskningens opdagelse af spejlneuroner er det uimodsigelige bevis på at mennesket er et socialt dyr, som kan fungere synkront med andre og genskabe det der sker i en andens hjerne. Det positive udfald forudsætter at man gen- og anerkender den anden. I modsat fald kan vi mennesker nemlig udføre de værste grusomheder mod hinanden uden at blinke.

 

Men vores kemiske reaktioner viser også at det er stærkt smertefuldt for os ikke at føle tilhørsforhold til vores flok og lægevidenskaben dokumenterer klare sammenhænge mellem f.eks mobning og hjerte- kar sygdomme.

 

Forudsætningen for at udvikle et smidigt samarbejde er, at ledelse og medarbejdere opbygger normer for gensidige forpligtigelser. Det er vigtigt, at alle i virksomheden ved, hvem der har ansvar for hvad og at opgaver og roller er klare og velkendte. Det kan normer for gensidig forpligtigelse være med til at sikre - ex: 

  • Løbende at afstemme og afklare roller og opgaver.Hyppig kontakt og mulighed for at mødes.
  • Accept af både fælles og forskellige interesser.
  • Villighed til at gå på kompromis.
  • Lydhørhed og villighed til at se tingene i den andens perspektiv.
  • Evne til at stille spørgsmål uden allerede at forudsætte svaret.
  • Evne til at problematisere egne kæpheste.
  • Evne til at bruge andres fejltagelser og succeser til det fælles bedste

Vi finder samstemmende beretninger om vigtigheden af anerkendelse hos både biologer, filosoffer, sociologer og socialpsykologer, og betydningen i forhold til udøvelse af ledelse og deraf følgende opnåelse af høj Social Kapital kan ikke undervurderes.