Blog‎ > ‎

5 nye videnskabelige ideer

indsendt 6. jul. 2016 07.56 af Mettelene Jellinggaard   [ opdateret 6. jul. 2016 09.56 ]
5 nye videnskabelige ideer, som i øjeblikket sætter deres præg på den politiske diskurs ude i verden:
 
1. 'Social Norms' 
Dette er baseret på den simple observation at mennesker kopierer hinanden. Vi opsamler koder fra 
de andre i den gruppe vi tilhører om hvordan man skal opføre sig. Dette er end meget stærkere 
social kraft end både forbud og lovgivning. Man kan f.eks. øge de beløb som gives til indsamlinger 
ved at fortælle hvormeget andre giver.... Vil Du vide mere? Læs f.eks 'Influence' af Robert Cialdini, 
'Herd' af Mark Earls, 'The Nurture Assumption' af Judith Rich Harris eller denne artikel fra The 
Times. 
 
2. 'Reciprocal Altruism' 
Hvorfor hjælper vi dem som vi ikke er i familie med? Det kan da ikke være en fremgangsrig 
evolutionær strategi? Jo. det er det faktisk. Vi hjælper blandt andet andre fordi vi tror på at de så 
vil hjælpe os. For at det kan virke dokumenterer spilteorien at vi skal have en forventning om at 
skulle samarbejde med de samme igen - og at vi kan forvente at de også samarbejder. Det er et 
godt argument for en styrkelse af lokale, decentrale institutioner og langsigtede relationer. Læs 
f.eks. 'Natural Justice' af Ken Binmore. Den allernyeste forskning viser også at altruisme i sig selv 
medfører gode relationer - og et godt omdømme, som igen medfører mere lønsomt samarbejde. 
(og flere hunner ;-) 
 
3. 'Situationism' 
Det er ikke kun forskning indenfor 'altruisme' som dokumenterer at vi mennesker er sociale 
væsener og naturligt skaber 'samfund'. Også ny viden om hvor 'situationsbestemte' vores 
reaktioner er, viser hvor forskelligt vi reagerer i forskellige situationer afhængig af forventninger og 
gruppe normer. Som et eksempel kan nævnes det berømte 'Stanford prison eksperiment' hvor din 
rolle som enten 'vagt' eller 'indsat' totalt ændrer adfærden. Og det er ikke kun positivt. Læs. f.eks 
'The Lucifer Effect' af Philip Zimbardo. Det giver nye ideer til f.eks kriminalitetsforebyggelse... 
 
4. 'Prospect Theory' 
For 30 år siden kunne uskyldige økonomistuderende spørge deres lærer: "jamen hvad nu hvis folk 
ikke er rationelle?" og læreren ville så tålmodigt forklare dem at rationalitet er en 'teoretisk 
forudsætning' som nemt kan ændres... Det har vist sig at når man så ændrede de forudsætninger 
så skabtes nogle af de allermest interessante forskningsresultater indenfor økonomi vi har set i 
nyere tid, og det blev baggrunden for en Nobel pris til Daniel Kahnemann og Amos Tversky. 
 
'Prospect Theory' beskæftiger sig med, hvordan vi mennesker i virkeligheden tager beslutninger og 
hvordan vi f.eks. vurderer risici. Det har medført en meget dybere forståelse af hvordan vi reagerer 
på regler og politikker, hvordan vi træffer valg og hvad der kan hjælpe os til at omsætte bevidste 
valg i handling. Læs f.eks. 'Predictably Irrational' af Dan Ariely og 'Nudge' af Richard Thaler og Cass 
Sunstein. 
 
5. 'Cognitive Dissonance' 
I 1957 påviste psykologen Leon Festinger for første gang hvordan folk holder fast i de 
overbevisninger og beslutninger de een gang har taget ved ubevidst at manipulere dem så de 
kommer til at passe til et aktuelt udgangspunkt. Det er blevet brugt til forklare hvorfor vi er 
tilbøjelige til at holde det vi een gang har lovet - især hvis det er sket 'offentligt'. Det forklarer 
mange af de ting som vi fortsætter med at gøre - 'bare for at vise at vi havde ret'... 
Læs. f.eks 'Yes' af Noah Goldstein, Steve Martin og Robert Cialdini eller 'When phophecy fails' af 
Leon Festinger.